Giới thiệu
Giải thưởng

 

Mục đích, ý nghĩa

Tích cực, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong cả khu vực công và tư nhân;

Đồng hành, thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống;

Biểu dương các thành tựu chuyển đổi số xuất sắc, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất;

Kết nối cung cầu về các giải pháp xây dựng và phát triển sản xuất thông minh;

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế số;

Tạo sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, phát triển sản xuất, đổi mới sáng tạo, tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng suất chất lượng, góp phần bảo vệ môi trường;

Liên kết, kết nối được cộng đồng các chuyên gia, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiêp, cùng hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong thời đại CMCN 4.0, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số;

Công nhận xứng đáng thành tựu chuyển đổi số của các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào thành tựu KH&CN của đất nước; nâng cao hình ảnh, quảng bá cho doanh nghiệp, sản phẩm tới khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế; phát triển mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp thông minh, doanh nghiệp KH&CN và kết nối với các nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng khác để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam.

Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ ban tổ chức chương trình

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chỉ đạo Chương trình thông qua Ban tổ chức Chương trình do VUSTA ban hành quyết định thành lập, cụ thể:

Chỉ đạo toàn bộ quá trình thực hiện chương trình nhằm đảm bảo tính khoa học của hội thảo, sự minh bạch và độc lập của chương trình biểu dương;

Đưa ra quyết định cuối cùng về các đơn vị, doanh nghiệp được biểu dương trong Chương trình theo các hạng mục quy định tại mục III;

Phối hợp, kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, hỗ trợ truyền thông, quảng bá các thông tin liên quan đến Chương trình tới các đơn vị trực thuộc.

 

Cơ quan chủ trì thực hiện

Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA)

Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI)

Công ty Cổ phần Phát Tiến Báo Sáng (BASACO)

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế của Chương trình phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và pháp luật Việt Nam;

Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá của I 4.0 Awards và cung cấp bộ tiêu chí đánh giá cho doanh nghiệp tự đánh giá và cho Hội đồng chuyên môn sử dụng;

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình bao gồm các lễ phát động Chương trình, giải đáp thắc mắc về Chương trình, hướng dẫn các doanh nghiệp tự đánh giá theo bộ tiêu chí của Chương trình, tiếp nhận và đánh giá hồ sơ, công bố kết quả, phối hợp cùng với Liên hiệp Hội Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học và biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam;

Đóng vai trò cầu nối giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình; Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp được ghi nhận, biểu dương trong công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và công nghệ thông minh;

Định kỳ tổ chức các chương trình tư vấn, hội thảo, tọa đàm, đào tạo, tập huấn về Công nghiệp 4.0 và sản xuất thông minh.

 

Bảo trợ đồng hành & Cố vấn chuyên môn

Ban Tổ chức Chương trình quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn là các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, một số Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Hội và Hiệp hội nghề nghiệp để xem xét lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp để biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam.

 

Hội đồng giám khảo

Ban tổ chức Chương trình quyết định thành lập Hội đồng giám khảo Giải thưởng Công nghiệp 4.0 bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học đại diện các cơ quan: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, một số Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Hội và Hiệp hội nghề nghiệp.

Chức Năng Nhiệm Vụ

Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng quy chế và bộ tiêu chí đánh giá của Chương trình;
Chấm điểm, bình xét các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình và thẩm định thực tế tại các đơn vị tham gia Chương trình;
Chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình trong toàn bộ quá trình tổ chức Chương trình;
Kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn là cơ sở để Ban Tổ chức đưa ra quyết định cuối cùng về các đơn vị, sản phẩm được biểu dương trong kỳ đánh giá;
Tham gia vào các sự kiện phát động Chương trình, biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam và các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học liên quan đến Chương trình nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;
Hỗ trợ Ban Tổ chức trong công tác truyền thông, quảng bá, giải đáp thông tin về Chương trình và các hoạt động liên quan.

 

Truyền hình, truyền thông chương trình

Truyền hình trực tiếp sự kiện biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam trên sóng của các Đài Truyền hình Quốc gia;
Đưa tin về chuỗi hoạt động của chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
Báo Nhân Dân, Dantri, Vietnamnet, VnExpress, Báo Tri thức và Cuộc sống, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Tạp chí và trang tin điện tử của VAA, VIDTI, Zing, CafeF, các nền tảng số, mạng xã hội: Facebook, Youtube, Zalo…

Chức Năng Nhiệm Vụ

Phát động, họp báo giới thiệu chương trình;
Truyền hình trực tiếp lễ trao giải Công nghiệp 4.0 Việt Nam (I4.0 awards) trên sóng Đài truyền hình Quốc gia;
Phối hợp Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC mở chuyên mục Industrie 4.0 trên Kênh VTC1;
Đưa tin về chuỗi hoạt động của chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Dantri, Vietnamnet, VnExpress, Thời báo kinh tế, Tạp chí và trang tin điện tử của VAA, VIDTI, Zing, CafeF, các nền tảng