Đăng ký
Nhà tài trợ và quyền lợi nhà tài trợ

Cách thức tham gia

Tổ chức, cá nhân có thể tham gia Chương trình theo 02 hình thức

Nộp hồ sơ bản cứng tới
Ban Tổ chức

Nộp hồ sơ trực tuyến tại
trang web: i4.0.org.vn.

Với cả hai hình thức, đơn vị cần thực hiện các bước như sau:

BƯỚC 1:

Tải đơn đăng ký tham gia Chương trình và mẫu hồ sơ từ trang web: i4.0.org.vn

Điền đơn đăng ký và gửi đơn đăng ký qua email hoặc trực tiếp cho Ban tổ chức;

Ban Tổ chức gửi thông báo đến doanh nghiệp về việc chấp nhận sự tham gia sau khi nhận được đơn đăng ký từ đơn vị;

BƯỚC 2:

Khai và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp tải mẫu hồ sơ bao gồm Bộ tiêu chí đánh giá từ trang web: i4.0.org.vn; cung cấp thông tin tự đánh giá theo yêu cầu của Ban tổ chức và nộp hồ sơ cho thường trực Ban tổ chức.

Hồ sơ bao gồm:
– Đơn đăng ký/đóng dấu
– Bản khai hồ sơ đúng theo Mẫu
– Kèm các tài liệu minh chứng về pháp lý, chứng nhận, bằng khen, danh hiệu (nếu có).
– Nộp hồ sơ về cho ban tổ chức bằng 2 cách :
– Gửi trực tiếp bản cứng (hardcopy) tại văn phòng thường trực Ban tổ chức
– Gửi file hồ sơ đã khai online trên website: i4.0.org.vn hoặc qua email: i4.0award@gmail.com

THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Ban Tổ chức nhận hồ sơ tham gia Chương trình của doanh nghiệp (bằng cả hai hình thức trực tuyến và bản giấy) theo thời gian như sau :

Nhận bản đăng ký tham gia
chương trình của
doanh nghiệp

TRƯỚC 20/04/2023

Hội đồng chuyên môn
họp đánh giá

10 - 15/05/2023

Thơi gian dự kiến tổ chức
sự kiện biểu dương TOP
Công nghiệp 4.0 Việt Nam

18/05/2023

Nộp hồ sơ online tại đây

Hoặc gửi hồ sơ về

Hội đồng Giải thưởng Industrie 4.0 ( I4.0 Awards)

Phòng 413, 414 Tòa nhà Số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc

Tầng 6, Tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội